Διαφυλλικά λιπάσματα υψηλών προδιαγραφών

Τριφύλλι & Διαφυλλικά λιπάσματαΤριφύλλι - Διαφυλλικά λιπάσματα

Το τριφύλλι ή αλλιώς μηδική, είναι πολυετές φυτό (5 - 6 χρόνια) και ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών. Αποτελεί το καταλληλότερο κτηνοτροφικό φυτό για παραγωγή σανού, λόγω της αφθονίας του σε πρωτεϊνούχες ουσίες , υδατάνθρακες, βιταμίνη Α και D. Χρησιμοποιείται ακόμη για βόσκηση ή ως χλωρή φυτομάζα

Η καλλιέργεια του δίνει άζωτο στο έδαφος και το προστατεύει από τη διάβρωση. Στην Ελλάδα επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις και παράγονται ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας, γεγονός που δε συμβαίνει σε πολλές χώρες. Μπορεί να σπαρθεί 2 φορές το χρόνο, Φθινόπωρο και Άνοιξη, όμως το Φθινόπωρο η παραγωγή θεωρείται καλύτερη.

Η μηδική μπορεί να καλλιεργηθεί σε ποικίλες κλιματικές συνθήκες, όμως προσαρμόζεται καλύτερα σε περιοχές με ήπιο χειμώνα και ζεστό καλοκαίρι, ωστόσο είναι εφικτή η καλλιέργεια της και σε ορεινές περιοχές. Για να αναπτυχθεί απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, και γι’αυτό όταν καλλιεργείται σε ξηρές περιοχές είναι απαραίτητη η άρδευσή της. Το ριζικό σύστημα του φυτού αναπτύσσεται σε μεγάλο βάθος, γεγονός που του δίνει την ικανότητα να λαμβάνει νερό από ως και 7-9 µέτρα βάθος του εδάφους . Έτσι αποτέλεσμα είναι δυνατή και η ξηρική καλλιέργειά του τριφυλλιού, αλλά με µειωµένες αποδόσεις.

Η τιμή του τριφυλλιού ανέρχεται στα 0.17 – 0.26 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την εποχή.