Διαφυλλικά λιπάσματα υψηλών προδιαγραφών

Σιτάρι & Διαφυλλικά λιπάσματαΣιτάρι - Διαφυλλικά λιπάσματα
sitari-FORTE

ΣΙΤΑΡΙ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

EKOLIST mono Molibden – Μολυβδαίνιο (Mo)

- Βοηθάει την απορρόφηση του αζώτου από τη ρίζα και το φύλλο - Αυξάνει την αντοχή σε ασθένειες και κακώσεις του κορμού καθώς και την αντοχή του φυτού στο στρες του χειμώνα - Αυξάνει την ποσότητα, το μέγεθος και την ποιότητα της παράγωγη του σπόρου - Αυξάνει την αναλόγια αρχικού σπόρου και της παράγωγης καρπού καθώς και τη βιωσιμότητα του φυτού - Το μολυβδαίνιο είναι απαραίτητο για την πρόσληψη του σίδηρου (Fe) και αζώτου (Ν) από το φυτό. Συγκεκριμένα, ακόμα και με υπερβολική λίπανση σε άζωτο, με έλλειψη μολυβδαίνιου, το φυτό θα έχει τροφοπενια αζώτου

EKOLIST mono Mangan - Μαγγάνιο (Mn)

- Ίσως ο σημαντικότερος συντελεστής για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος βοηθά την απορρόφηση του φωσφόρου (P), εξίσου σημαντικού παράγοντα ανάπτυξης του ριζικού συστήματος. - Βοηθά τη διαδικασία σύνθεσης των βιταμινών και σακχάρων του καρπού - Θεραπεύει ενεργά και αποτελεσματικά την χλώρωση σε φύλλα και κορμό - Τα πρώτα και πιο έντονα σημάδια έλλειψης μαγγανίου εμφανίζονται στο φυτό με γκρι - καφέ κηλίδες ανάμεσα στα νευρά των φύλλων, και ειδικά στα σιτηρα, η έλλειψη μαγγανίου αποτελεί τη σοβαρότερη τροφοπενία.

ΜΑΧΙΜUS PK Mg - Συνδυασμός φωσφόρου (P) , καλίου (K) και μαγνησίου(Mg)

- Ο συνδυασμός φωσφόρου και καλίου αποδίδει άμεση ενίσχυση του ριζικού συστήματος. Η εφαρμογή του ΜΑΧΙΜUS PKMg στην πρώτη φάση ανάπτυξης του φυτού παίζει καθοριστικό ρόλο στην περεταίρω ανάπτυξη του - Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Συμμετέχει στην σύνθεση απαραίτητων πρωτεϊνών, σακχάρων, λιπιδίων και βιταμινών . Τα συμπτώματα τροφοπενίας του μαγνησίου αρχίζουν με μια ελαφρά χλώρωση στο έλασμα, εντονότερη χλώρωση ανάμεσα στα νεύρα των φύλλων, κιτρίνισμα και τέλος νέκρωση των φύλλων

EKOLIST mono Miedz - Χαλκός (Cu)

- Ο χαλκός σαν ιόν μετέχει στις αντιδράσεις σχηματισμού του οξυγόνου, αλλά και σε αυτές της αποβολής του από το φυτό (ελεύθερες ρίζες οξυγόνου είναι τοξικές για τα φυτά) - Συμμετέχει επίσης στον σχηματισμό των χρωστικών ουσιών στις οποίες οφείλεται η ωραία όψη του ώριμου στα φρούτα - Το ιόν του χαλκού είναι αρκετά δυσκίνητο, συνεπώς η διαφυλλική χορήγηση του αποτελεί μονόδρομος

EKOLIST mono Zelazo – Σίδηρος (Fe)

-Συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που γίνονται στο κύτταρο -Ο κυριότερος ρόλος του σιδήρου είναι η συμμετοχή του σαν συνένζυμο στην αντίδραση της φωτοσύνθεσης (σύνθεση χλωροφύλλης) Βοηθά στην δέσμευση του αζώτου από τα αζωτοδεσμευτικα βακτήρια (μυκοριζες ) -Στην ελαφριά έλλειψη σιδήρου παρατηρείται χλώρωση λόγω της μείωσης χλωροφύλλης στα φύλλα. Σε μεγαλύτερη απώλεια, κιτρινίζει ολόκληρο το φύλλο -Σε εδάφη ασβεστούχα και αλκαλικά παρατηρείται συνήθως σιδηροπενία λογω δέσμευσης του σιδήρου αλλά και δυσκολίας απορρόφησης του, εξαιτίας του υψηλού ή πολύ χαμηλού Ph. -Το ιόν του σιδήρου είναι δυσκίνητο γεγονός που σημαίνει ότι η διαφυλλική τροφοδοσία είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος θρέψης. -Δεν υπάρχει υπερδοσολογία στην περίπτωση του σιδήρου. Το πλεόνασμα του αποθηκεύεται στο φυτό και χρησιμοποιείται σε περιόδους έλλειψης.